گروه زمین شناسی نجف آباد(سبلان)

طرح درس روزانه علوم زمین 1

طرح درس روزانه علوم زمین 1

مشخصات

طرح درس : علوم زمین 1

موضوع درس : زمین لرزه

منابع : کتاب درسی ، سایت های مختلف در اینترنت ،نرم افزار

پایه : پیش دانشگاهی

شماره صفحات : 53-49

مدت زمان : یک جلسه آموزشی

تدوین: معصومه چاوشی

هدف کلی

آشنائی با منشأ وقوع زلزله

ثبت امواج لرزه ای و خطرهای ناشی از زمین لرزه

اهداف رفتاری

- دانش لرزه شناسی را تعریف کند .

- مراحل شکسته شدن سنگ در برابر نیروهارا توضیح دهد.

- کانون و مرکز سطحی زمین لرزه را تعریف کند .

- اجزای یک دستگاه لرزه نگارساده را بشناسد.

-  خصوصیات امواج زمین لرزه را بیان کند .

مفاهیم

زلزله (Earthquake )- کانون زلزله (Hypo center ) – مرکز سطحی (Epi center ) امواج زلزله

(Waves Earthquake ) دستگاه لرزه نگار ( Seismo graph  )

امکانات و رسانه ها

-     کتاب درسی

-      رایانه با امکان ارتباط و دسترسی به اینترنت( آدرس پایگاه های مرتبط با درس )

-      نرم افزار های مرتبط با محتوای درس

-      واژه نامه های انگلیسی به فارسی

-       تابلو و گچ

روشهای تدریس

-       توضیحی

-       همیاری از طریق کارآیی تیم

-       بحث گروهی

-       پرسش و پاسخ

مهارتها

ـ آشنایی با محیط Windows

- ـ آشنایی با محیط Office(  Wordـ Power Point )

ـ آشنایی با و چگونگی جستجو و دریافت اطلاعات

 

                             فعالیت های  مقدماتی مراحل اجرا ( ارزشیابی تشخیصی آمادگی و ایجاد انگیزه-ارا ئه تدریس )

 

مراحل اجرا

 

پس از ورود به کلاس  سلام واحوالپرسی  حضور غیاب و بررسی وضعیت فیزیکی و روانی فراگیران موضوع درس را برروی تابلو می نویسیم ‍. برای کسب اطلاع از سطح علمی فراگیران در رابطه با زلزله ازآنها می خواهیم در ابتدا به سؤالات زیر به صورت فردی (5 دقیقه) و سپس به صورت تیمی (10دقیقه) پاسخ دهند:

 

-زلزله را تعریف کنید.

-چند نمونه زلزله ی مهیب را مثال بزنید.

-چرا آشنایی بازلزله اهمیت دارد؟

 

در ادامه منشی هرتیم پاسخ سؤالات تیم خود را  به کلاس ارائه می نماید(سه دقیقه ) . در ادامه از فراگیران می خواهیم به اسلایدهایی که دراین رابطه تهیه شده نگاه کرده و در پایان به مدت ده دقیقه برداشت خود را از اسلاید ها یادداشت نمایند . این گام آمادگی و ایجاد انگیزه  بوده و فراگیران را برای ورود به درس آماده می کند. در ادامه  فراگیران در تیم های سه نفری قرار گرفته و به صورت گروهی برداشت های خودرا اصلاح نمایند. منشی هر تیم خلاصه پاسخ های حاصله از نظرات تیم را به کلاس ارائه می دهد .سپس تیم ها در پشت سیستم های رایانه ای قرار گرفته و کتاب درسی خودرا باز وضمن مطالعه ی درس  مفاهیم کلیدی آن را در جدولی در برنامه word  ذخیره نمایند .این مفاهیم در این مرحله نیز در رایانه ها جستجو شده و اطلاعات حاصله راجع به درس را ضمن دخیره کردن آدرس های آن  در پوشه ای به نام تیم خود در my document ذخیره نمایند. در طی انجام این فعالیت  مدیر یادگیری (معلم) می تواند ملاک هایی را جهت استفاده ازپایگاه های معتبر به صورت اسلاید نمایش دهد واز فراگیران بخواهد با توجه به این ملاک ها به دنبال هر پایگاه و هردسته اطلاعاتی نروند . پس از ذخیره اطلاعات کسب شده دراین مرحله  منشی هر تیم در مدت کوتاهی ( 5 دقیقه ) خلاصه ای از فعالیت انجام شده در تیم مربوط را به کلاس ارائه می دهد. در این مرحله گام کاوش و جستجو پایان می پذیرد و فراگیران وارد گام توسعه و تعمیق می شوند . با توجه به اطلاعات جستجو شده و مورد تأیید کلاس  فراگیران اطلاعات حاصله را عمق بخشیده و آن را در قالب های مختلف : مقاله  نشریه  بروشور  جدول  نمودار . . . .در آورده و ضمن ذخیره سازی آن در پوشه ی مربوط به تیم خود  آن را سازماندهی کرده و به کلاس و معلم ارائه دهند . در طول ارائه مطالب در مرحله توسعه و تعمیق فراگیران به اطلاعات جدیدتر با قالب بندی های تازه تری دست می یابند که فراتر از مطالب کتاب و درس آن ها می باشند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           خلاصه و جمع بندی-ارزشیابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر تیم به طور داوطلبانه خلاصه ای از آنچه را که به دست آورده است  نوشتن روی تابلو کلاس و یا نمایش تصویری ( اسلاید . . . ) به کلاس  ارائه می نماید .

ارزشیابی در این نوع تدریس از نوع ارزشیابی فرآیند مدار بوده و در ضمن انجام فعالیت هاو ارائه آن در کلاس (به صورت فردی و تیمی ) توسط معلم صورت خواهد گرفت . برای انجام ارزشیابی پایانی   معلم می تواند دو الی سه سؤال طرح نموده و از فراگیران می خواهد به طور مکتوب یا شفاهی یه آن پاسخ دهند . نمونه ی سؤالات :

-     زلزله را تعریف کنید .

-    کانون و مرکز سطحی را بارسم یک شکل ساده نشان دهید .

-    نقش دستگاه لرزه نگار در بررسی هر زلزله را بیان کنید .

-        و. . . . . .

تعیین تکلیف

 

 

-    مطالعه درس برای ارزشیابی جلسه آینده

-    تحقیق و پژوهش پیرامون مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله

-    جایگاه زلزله از دیدگاه قرآنی

-    برنامه ریزی مانور زلزله برای آموزش دفاع در برابر زلزله

-    تکمیل فعالیت های کلاسی و ارائه آن به صورت مکتوب و نرم افزاری به معلم و کلاس .

-    معرفی چند سایت جهت مراجعه و استفاده از آن ها در خصوص زلزله .

 

[ شنبه پنجم بهمن ۱۳۸۷ ] [ 17:28 ] [ مژگان میرعباسی ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه